Waar Almal Jou Naam Ken

Ysbreker (Mens tot mens)

Waaroor in die lewe is jy passievol? As jy kon sou jy dit heeldag wou doen.

Lofprysing en aanbidding (Mens tot God)

Gebruik die geleentheid om die Here op allerhande maniere (Gebed, Liedere, Getuienisse) te eer en te aanbid.

Woord (God tot Mens)

Hoe was jy gehoorsaam aan die Here se Woord gedurende die afgelope
week?
Gedurende die afgelope week het ek . . . . .

Hierdie week se Teksgedeeltes

2 Kon 7:1-20 Lees die gedeelte.

 1. Dink jy daar is mense in die gemeenskap van Ermelo wat
  uitgesluit voel? Dink jy daar is plekke in die dorp waar sekere
  mense nie toegelaat word nie?
 2. Wie dink jy behoort nie in ‘n kerkgebou in ons dorp toegelaat
  word te nie?
 3. Hoe voel jy oor die feit dat jy deel is van God se genadewerk aan
  die kruis? Hoe wys jy jou dankbaarheid?
 4. Is verloregaande mense in Ermelo en omgewing jou probleem?
 5. Indien jy wel voel dat ongeredde mense jou probleem is, wat is
  jy bereid om daaraan te doen?
 6. Deel met mekaar idees oor hoe om verloregaande mense te
  bereik? Hoe kan ek dit ‘n lewenswyse maak om met
  verloregaande mense kontak te maak en met hulle vriende te
  raak?

Laat elkeen nou ’n gehoorsaamheidsverklaring n.a.v. die gedeelte maak
wat hy/sy met die groep deel. Dit moet ’n meetbare verklaring wees:
Gedurende die eerskomende week sal ek/gaan ek . . .

Gebed (Mens tot medemens)

Laat spontane gebedstyd toe en indien daar nog tyd is bid ook verder oor
die volgende: (Indien jou groep te groot is laat die sellede in groepies van
drie saambid)

 • Bid vir hulp en wysheid om die behoeftige mense te help wat elke
  week by die kerk opdaag. (Fisies en geestelik)
 • Bid vir ons gemeente sendelinge
 • Nooi die kleingroeplede om Sondagoggende om 08:30 (voor die erediens) saam te kom bid in die gebedslokaal.
 • Nooi ook die manne in die groep om op ‘n Woensdagoggend om 7:00 saam te kom bid in die gebedslokaal.
 • Bid dat gemeentelede getrou sal wees in die gee van hulle tiendes. Die gemeente ervaar tans heelwat druk om finansiële verpligtinge na te kom.

Administratief (Sien afkondigingsblaadjie)

 1. Moedig asb jou kleingroeplede aan om Sondae te help met
  gasvryheidsbedieninge voor en na die diens.
 2. Kyk ook na die afkondigings en bring die nodige onder die
  kleingroeplede se aandag.
 3. Die uitreikbedieninge wat Maandae, Woensdae en Vrydae vir
  behoeftiges kos gee het baie hulp nodig. Broodjies,
  grondboontjiebotter en fisiese hulp om al die mense fisies en geestelik
  te bedien.