Indien jy wil tuiskom in ‘n gemeenskap, geestelik wil groei in ‘n groep of deur bediening, of net ‘n manier wil vind om in te skakel by die missie… hier is vir jou ‘n paar voorstelle van “volgende stappe” om te neem:

  • Raak deel van ‘n kleingroep of begin jou eie!
  • Dien iewers met jou talente en gawes. Indien jy onseker is waar om te dien, skakel gerus die kantoor en reël ‘n afspraak om daaroor te gesels.
  • Ouers en gesinne kan deelword van 8-week groepe wat deur die jaar aan die gang is, met die tema Raising Godly Children.
  • Nog ‘n manier om betrokke te raak is om te gee. Jy kan klere, sop en broodjies gee, wat ons dan twee dae per week aan behoeftiges uitdeel. Jy kan geld gee spesifiek vir ons uitreike en sendingaksies. Jy kan geld vir die gemeente en ons werk gee. Jy kan ook by die verskillende bedieninge en uitreikspanne hoor of hulle enige spesifieke behoeftes het.
  • Daar is uitreikgeleenthede waarby jy betrokke kan raak in die gemeenskap. Onder andere is daar Meals that Heals, Streetlight outreach en die Kos-en-Klere projek. Kliek hier vir meer inligting.
  • “Adopt a Missionary” is ‘n manier vir gesinne, getroudes, enkellopendes, oud en jonk om by ons gemeente se sending en sendelinge in die wêreld betrokke te raak. Die idee is om ‘n sendeling “aan te neem” om vir ‘n tydperk voor te bid en mee kontak te maak om te hoor hoe dit met hulle en hulle bediening gaan. Kliek hier vir meer inligting oor die sendelinge en sendingterreine wat ons ondersteun.