TOLK BEDIENING

Dit gebeur gereeld dat gemeentelede of besoekers, wat nie Afrikaans magtig is nie, teenwoordig is in ‘n erediens. Dit is dan belangrik om die boodskap vir hulle in Engels te kan vertaal.

Gawes benodig

Diensbaarheid
Kennis
Onderskeiding
Engels magtig.

Wat behels die bediening?

Om tydens eredienste die boodskap van die prediker of spreker van Afrikaans na Engels te vertaal.

Tyd benodig om betrokke te raak?

Solank as wat die erediens neem op ‘n Sondag. Daar is meer as een tolk en dit sal dus van jou verwag word om een keer per maand te tolk.

Kontak Yzelle Swart 017 811 6066