Ermelo-Oos gemeente is sedert 1996 betrokke by wêreld sending. Ons probeer om sover as moontlik in gelyke mate betrokke te wees in Jerusalem (Ermelo), Judea (Suid-Afrika), Samaria (Res van Afrika) en in die uithoeke van die Wêreld (Res van die Wêreld).

Ons wil ‘n verskil maak in ons gemeenskap en is dus by verskeie interkerklike projekte en uitreike in Ermelo betrokke. Maak gerus kontak as jy meer inligting wil hê of op enige manier by een van die volgende betrokke wil raak.

PROLIFE

ProLife val onder die Creative Connections sambreel, maar is ‘n inisiatief waarby ons gemeente nou betrokke is.

ProLife is ‘n bedieningsgroep wat uit drie bene bestaan:

Meals that Heals reik uit na hawelose mense en bedien hulle met kos, gebed en gesprek.

Kontak Annatjie by 0791204576

Streetlight Outreach reik uit na vroue wat vasgevang is in prostitusie. Dit is slegs ‘n groep vrouens wat direk na hierdie vrouens uitreik, maar daar gaan altyd mans saam vir beskerming en om te bid tydens interaksies.

Kontak Ewalda by 0848998109

Valuble for Jesus is ‘n inisiatief waar poppies gebrei word en dan met uitreike na skole uitgedeel word met ‘n boodskap van elkeen se waarde vir Jesus.

Kontak Natasha by 0768733596

KOS EN KLERE PROJEK

Vrywilligers kom om die beurt Maandae en Vrydae van 9:00 – 12:00 na die kerkkantoor om haweloses en behoeftiges kos te gee en hulle te bedien met gebed. Ons maak staat op donasies van cup-a-soup, brood en grondboontjiebotter hiervoor. Klere donasies word ook gesorteer en volgens behoefte uitgedeel.

 

WEP [Wêreld Evangelisasie Projek]

Die gemeente ondersteun elke maand 17 sending terreine. Ons betrokkenheid is nie net in
terme van finansiële ondersteuning of gebedsondersteuning nie. Ons glo sterk daarin dat
die verskillende sending terreine op ‘n gereelde basis besoek moet word en dat die
geleentheid geskep moet word vir die sendelinge om ons gemeente te besoek. Sodoende
word onderlinge verhoudings versterk, wat tot voordeel is van die verskillende bedieninge.

Die volgende is sendelinge en bedienings waarby ons as gemeente betrokke is vanaf Ermelo tot die uithoeke. Kontak gerus die kerkkantoor vir verdere inligting oor enige van ons bedienings en sendingterreine.

SENDING EN BEDIENINGS

 • Ermelo Kinderhuis
 • CMR Ermelo
 • Missions in New Ermelo (Aäron Mgabhi)
 • Ian Cambell Skaaprus
 • CYB Bedieninge (Isak en Ingrid Taljaard)
 • Kerkleieropleiding Mosambiek (Armando Mabunda)
 • Missions Among Muslims Africa (MAMA) (Hennie Jacobs)
 • Egeiro (Brother Marco)
 • Turkye Diyarbakir (Ahmet Guvener)
 • Ukraïne L’viv (Andriy Baradatyy)
 • Ukraïne Kiev (Victor Polunin)
 • Malawi (Andrew en Ansie Monteith)
 • Kerkplanting (Charles Barry)
 • TVSA & SAT 7 (Francois Botha)
 • Radio Alpha (Jan Otto)
 • Kohin (Sipho Nhleko)
 • Petra College (Letitia Bull)