Perspektief

NB – Vra kleingroeplede om ‘n pen en boekie (of paar papiere) saam te bring

Ysbrekervragie!

Vertel van ‘n keer wat jou ouers gesê het jy moet/ mag nie iets doen nie (waaroor jy ontsteld was). Vertel ook of jy dit later anders gesien het!
(Jy kan natuurlik ook van so ‘n geval met jou eie kinders vertel!)

Vandag gaan ‘n bietjie anders wees! Gebruik ‘n rukkie om saam te sing en bid en in aanbidding te kom…

Sit nou vir julle rustige instrumentele- of aanbiddingsmusiek aan (as jy wil) en vra dat almal versprei en ‘n rustige plekkie kry om te sit. Daar gaan nou 2 aktiwiteite plaasvind.

 1. Gee 10-12 minute vir hierdie eerste gedeelte. Elkeen gaan ‘n brief aan God skryf. ‘n Brief oor absoluut enige iets! Die enigste reël is dat jy glad nie mag ophou skryf vir die hele 10 minute nie! (Niemand gaan die brief lees nie – so wees vrymoedig!)
 2. Die twee teks-gedeeltes waarmee ons vandag werk is Romeine 11:33-36 en Romeine 12:1-2
  >> Gee ook 10-15 minute vir hierdie volgende gedeelte. Jy kan besluit hoe jy dit wil inrig. Jy kan vir helfte van jou kleingroeplede die eerste teks gee en vir die ander helfte die tweede teks. Jy kan ook vir al die lede van jou kleingroep altwee die tekste gee om te bestudeer in die 15 minute.
   Die idee is dat elkeen net sal sit met daardie paar verse en kyk wat vir hulle uitstaan, wat met hulle praat en wat die Here vir hulle wys daar in.
 3. Die groep kom na die 15min bymekaar en gesels eerstens oor wat die brief-skrywery vir hulle beteken het? Was dit maklik of moelik? Het hulle iets van hulle harte af gekry en vrae gevra of net dankie gesê? Niemand is verplig om te deel wat hulle geskryf het nie, maar is
  natuurlik welkom as hulle bereid is.
 4. Gesels volgende oor altwee die Bybel gedeeltes. Wat het uitgestaan en hoekom? Wat maak nie sin nie? Wat het die Here vir julle gewys?
 5. Laastens kan elkeen EEN DING of een sin deel (vanuit die bespreking of hulle brief) wat hulle wil saamvat in hierdie week in.

Sluit saam af met gebed. Bid ook asseblief vir die land met die Corona-virus en alles wat daarmee saamgaan.