Pens-en-Pootjies

Sit die gesprek aan die gang:

Dink aan iemand wat jou inspireer/geïnspireer het. In watter veld inspireer hulle jou? (bv. sport; toesprake; opvoeding; menseverhoudings; liefdadigheid ens.)

Wat dink jy vra/vereis dit van daai persoon om te doen wat hulle doen wat vir jou inspirerend is? Noem paar dissiplines, opofferings of gewoontes wat jy dink hulle uitleef.

Indien dit baie vra, hoekom dink jy doen hulle dit inelkgeval?
(Kom uit by: Tien teen een omdat dit al die moeite WERD is.)

1. Lees saam Johannes 21:17-22
Sit jouself vir ‘n oomblik in Petrus se skoene. Hoe sou jy op hierdie stadium van die verhaal voel en reaggeer as Jesus vir jou sê: “Volg My… maar dit gaan lei na jou dood aan ‘n kruis”?

2. Ons weet egter dat Petrus Jesus toe gevolg het en gaan doen het wat Jesus vir hom in gedagte gehad het. Dit het gelei na sy dood aan ‘n kruis. Dink jy hy sou dit weer so kies? Hoekom of hoekom nie?
(Kom weer uit daarby dat die die moeite werd was – en gesels ook oor HOEKOM dit die moeite werd was)

3. As ‘n Willie na jou toe sou kom en sê: “Ek wil Jesus volg. Voorvoor moet ek my regmaak? Waarvoor moet ek bereid wees om myself in te laat?” Wat sou jy in die konteks van ons tyd vir Willie sê?

4. Wat dink jy sal Petrus wil sê vir Christene vandag oor die manier waarop ons Jesus volg?

5. Daar is Sondag vertel van ‘n man en vrou wat ‘n gebed gebid het wat hulle lewens verander het. Die gebed was: “Here… ons sal enige iets doen”. Wat dink jy staan in die pad van ons en ander Christene om hierdie gebed te wil bid? Waarom dink jy moet ons dit inelkgeval bid?

Die Punt:

Soms gaan dit baie van ons vra om Jesus te volg. Soms gaan ons moet ‘nee’ sê wanneer ons wil ‘ja’ sê. Soms gaan ons moet ‘ja’ sê wanneer ons wil ‘nee’ sê. Soms gaan ons uit ons gemakzone moet gaan bloot omdat dit is waarheen die Here ons roep en omdat Hy ‘n plan vir ons het.

Soos by almal wat ons inspireer is daar gewoonlik ‘n koste verbonde aan die goed in die lewe wat die moeite werd is. MAAR… om Jesus te volg sal altyd, op die ou end, uit en uit die moeite werd wees.

Daarom kan ons maar pens-en-pootjies in wees om Hom te volg.