KLANK BEDIENING

Die kwaliteit en balans van die klank in die kerk vorm ‘n baie groot deel van mense se belewenis gedurende die eredienste.  Dit dra by tot ‘n aanbiddingsatmosfeer en ontmoeting met die Here.

Wat behels ons bediening?

Die hantering van die klankbord in die kerk
Opstel van klanktoevoer vanaf instrumente
Opstel en toets van mikrofone
Meng van klank
Speel van klanksnitte vanaf CD/DVD
Laai van batterye vir mikrofone
Verskuiwing van klanktoerusting wanneer nodig

Gawes benodig

Organisasie
Aanvoeling vir musiek
Geduld
Tegniese aanleg

Tyd benodig om betrokke te raak

90 minute voor die erediens op Sondae wat jy aan diens is, asook tydens die erediens.
90 minute op ‘n Donderdagaand saam met lofspan vir inoefening.  (Diensbeurte elke derde of vierde naweek).
Indien jy betrokke wil raak by die klankspan, kontak ons gerus.

Kontak Christo Raath  072 947 5033