Liefde & Waarheid

Ysbrekervragie!

Kies een van hierdie 2 vragies kies om te antwoord:

Wanneer was die eerste keer wat jy soos ‘n volwassene gevoel het?
Wat is die vreemdste plek waar jy al aan die slaap geraak het?

Sing en bid saam en gesels oor die volgende vrae:

Lees 1 Petrus 1:22 ; 1 Johannes 3:18 ; 1 Timoteus 1:5 ; 1 Korintiërs 13:6

  1. Wat is jou verstaan van die woord “liefde” – beide soos jy dit van God verstaan en soos dit vir ons oorgedra word deur mense?
  2. Wat is jou verstaan van die woord “waarheid” – beide soos jy dit van God verstaan en soos dit vir ons oorgedra word deur mense?
  3. Waar sien of ervaar jy spanning (of konflik) tussen liefde en waarheid in die wêreld of in jou dag-tot-dag lewe? In watter een se rigting leun jy gewoonlik?
  4. Op watter maniere het jy al beide liefde en waarheid van iemand of in ‘n situasie ervaar?
  5. Hoekom is n “balans” tussen liefde en waarheid die verkeerde manier om daarna te kyk? Hoe moet ons die verhouding tussen liefde en waarheid eerder sien? >> Kleingroepleier: Kom uit by die volheid van beide – – die een dien die ander. <<
  6. Bonusvragie! Noem al die voorbeelde waaraan julle so vinnig kan dink van gevalle waar Jesus (of God) in die spanning van beide liefde en waarheid opgetree het (bv. die vrou vir wie Hy gesê het Hy veroordeel haar nie, maar sy moet gaan en nie verder sondig nie)

Samevatting

Liefde en waarheid staan nie in konflik met mekaar nie, want waarheid dien ware liefde. Ons beleef egter gereeld ‘n spanning tussen die twee wanneer ons probeer om in liefde en in waarheid op te tree en te leef. Ons uitdaging in hierdie tyd is om die moed te hê om nie een van hulle af te water nie; maar om in die spanning van die volheid van beide liefde en waarheid te leef.