Jy Is Deel Van ‘n Familie

Ysbreker (Mens tot mens)

Ag komaan julle, kom ons doen díe een! Ok, jy het toe nie die guts gehad om laas week se ysbreker te doen nie. Te persoonlik nê. So kom ons probeer die een:

Laat almal in sirkel sit.
Vra almal om doodstil en ernstig te bly terwyl die speletjie gespeel word.
Kies enige een om die speletjie te begin deur te sê, “Ha” Die persoon langs hom moet dan sê, “Ha He” Dan die volgende een, “Ha He Ha” En dan “Ha He Ha He” Die eerste persoon wat glimlag of lag is uit.
Die een wat die langste kan uithou wen!

Lofprysing en aanbidding (Mens tot God)

Gebruik die geleentheid om die Here op allerhande maniere (Gebed, Liedere, Getuienisse) te eer en te aanbid. Doen moeite om somtyds die groep kans te gee om net te getuig oor iets goeds wat die Here die afgelope week in hulle lewe gedoen het en eer die Here dan daarvoor in gebed.

Woord (God tot Mens)

Hoe was jy gehoorsaam aan die Here se Woord gedurende die afgelope week?
Gedurende die afgelope week het ek . . . . . . .
Julle moet die groeplede aanmoedig om die Woord wat hulle ontvang uit te leef.

Hierdie week se Teksgedeeltes

Lees Psalm 68:6,7 en Efe 3:14,15

1. Vertel wat is jou ervaring van familie/gesin in jou lewe?
2. As jy dink aan gemeente, dink jy dit was God se bedoeling dat jy ook deel van Sy familie moet wees? Hoekom?
3. Wat verwag jy van die Here se familie in jou lewe?
4. Wat dink jy is jou bydra in hierdie familie van Hom?
5. Wat dink jy is die grootste ooreenkoms tussen jou eie aardse familie en die familie van Ons Vader?

Laat elkeen nou ’n gehoorsaamheidsverklaring n.a.v. die gedeelte maak wat hy/sy met die groep deel. Dit moet ’n meetbare verklaring wees: Gedurende die eerskomende week sal ek/gaan ek . . . . . . .

Gebed (Mens tot medemens)

Laat spontane gebedstyd toe en indien daar nog tyd is bid ook verder oor die volgende: (Indien jou groep te groot is laat die sellede in groepies van drie saambid).

  • Bid vir hulp en wysheid om die behoeftige mense te help wat elke week by die kerk opdaag. (Fisies en geestelik).
  • Bid vir ons gemeente sendelinge.
  • Bid dat gemeentelede getrou sal wees in die gee van hulle tiendes. Die gemeente ervaar alhoe meer druk om finansiële verpligtinge na te kom. Sodat ons steeds ons Goddelike opdrag kan nakom en dissipels kan maak.

Administratief

1. Moedig asb jou kleingroeplede aan om Sondae te help met gasvryheidsbedieninge voor en na die diens.
2. Kyk ook na die afkondigings en bring die nodige onder die kleingroeplede se aandag.
3. Die uitreikbedieninge wat Maandae en Vrydae vir behoeftiges kos gee het baie hulp nodig. Broodjies, grondboontjiebotter en fisiese hulp om al die mense fisies en geestelik te bedien en om ook te help met broodjies smeer.