Ons hou op Sondae na die gemeentelof, Kinderkerk vir kinders van Gr.1-6, waar ons die Woord op ‘n interaktiewe en kreatiewe manier aanbied.  Ons gebruik boekies, speletjies, liedjies en danse, kompetisies, videoclips, kunsaktiwiteite, stories en toneeltjies om Woordbeginsels oor te dra.  Ons bou ook liefdevolle verhoudings met die kinders gedurende die kleingroepietyd.  Daar word ook soms opdragte/aktiwiteite huis toe gestuur sodat ouers saam met hul kinders die beginsels kan vaslê.  Dit is ‘n dinamiese bediening!!  Kinderkerk is slegs gedurende skoolkwartale en daar is ook twee Gesinsdienste per kwartaal wat deur die hele gesin bygewoon word.

Wat het jy nodig?

Energie, geduld en liefde vir kinders

Jy moet aanklank vind by kinders en met hulle kan werk

Vermoeë om basiese Bybelse kennis oor te dra.

Wat word van jou verwag?

Om saam met die Kinderkerk-span gedurende die eredienste te bedien (Nie gedurende vakansies en langnaweke nie)

Om sekere aktiwiteite/dele van die Kinderprogram aan te bied

Om dit net so te geniet soos die kinders!

Voel jy geroep om jou gewig by die groot oes van kinderharte te kom ingooi?  Moenie huiwer nie!  Kinders word só gou groot, die tyd is min.

Enige kind wat wil inskakel of person wat wil deel word van die span, Kontak Chrisna van der Berg 084 432 1465