KLEUTERKERK
 

Tydens die kwartaal is daar aparte jeugdienste in kerktyd (met die uitsondering van gesinsdienste, wat op die kalender aangedui word). Jeug registreer gewoonlik in Januarie vir die jaar, maar kinders is welkom om twee keer sonder registrasie by die jeug in te skakel indien ouers besoekers is en om daarna te registreer as ouers dan gereeld wil kom.

Die registrasie vir kleuters is verniet.

Kleuters (3-6 jaar) gaan saam met hul ouers na die erediens toe. Na die sang gaan hulle dan almal saam met hul leier na die kleuterlokaal. Daar bedien ons hulle graag met die Woord op ‘n manier wat lekker is en wat hulle kan verstaan. Ons doen ‘n ysbreker, sing saam, gee ‘n kort lering, aanbid en doen aktiwiteite om sentrale waarhede in te skerp.

LAERSKOOL

Tydens die kwartaal is daar aparte jeugdienste in kerktyd (met die uitsondering van gesinsdienste, wat op die kalender aangedui word). Jeug registreer gewoonlik in Januarie vir die jaar, maar kinders is welkom om twee keer sonder registrasie by die jeug in te skakel indien ouers besoekers is en om later te registreer as ouers dan gereeld wil kom.

Die registrasie beloop R100 per kind vir die jaar, wat gebruik word vir die aankoop van hulle boekies (wat hulle kan hou) en ander materiale.

Kinders van Gr.1-6 gaan op Sondae saam met hulle ouers na die erediens toe. Na die sang word daar geleentheid vir hulle gegee om saam met hulle leier na hul jeuglokaal te beweeg. Hier bied ons die Woord op ‘n interaktiewe en kreatiewe manier aan.  Ons gebruik boekies, speletjies, liedjies en danse, kompetisies, videoclips, kunsaktiwiteite, stories en toneeltjies om Woordbeginsels oor te dra.  Ons bou ook liefdevolle verhoudings met die kinders gedurende die kleingroepietyd.  Daar word ook soms opdragte/aktiwiteite huis toe gestuur sodat ouers saam met hul kinders die beginsels kan vaslê.  Dit is ‘n dinamiese bediening!!

HOËRSKOOL

Tydens die kwartaal is daar aparte jeugdienste in kerktyd (met die uitsondering van gesinsdienste, wat op die kalender aangedui word). Jeug registreer gewoonlik in Januarie vir die jaar, maar kinders is welkom om twee keer sonder registrasie by die jeug in te skakel indien ouers besoekers is en om later te registreer as ouers dan gereeld wil kom.

Die registrasie beloop R100 per kind vir die jaar, wat gebruik word vir die aankoop van hulle boekies (wat hulle kan hou) en ander materiale.

Jongmense is vir ons ongelooflik belangrik! As gemeente streef ons daarna om die jeug te bedien op ‘n manier waarby hulle aanklank vind – Jesus en die kerk is vandag nog net so relevant vir jongmense as 2000 jaar gelede! Real-wees, verhoudingsbou en dissipelskap met tieners is ‘n groot deel van wat ons doen, maar ons bedien ook die Woord op ‘n radikale manier aan hulle! Ons doen dit in groot groepe en kleingroepe. Ons glo dat praktiese ervarings geloof bou, so die Mosambiek uitreik, spesifiek vir Hoërskoolkinders, is elke jaar ‘n wenner!

GRAAD 11 SELGROEP

Ons graad 11 selgroep is gemik op die afronding van ons jongmense se geestelike program. Dit is vir ons belangrik dat hulle geestelik gereed is om nie bloot die uitdagings van die wêreld te kan oorleef nie, maar om ‘n daadwerklike verskil te kan maak in hul geestelike omgewing. Ons fokus hierdie jaar op ‘n Bybelse perspektief op moeilike onderwerpe en die wêreld se aanslae teen ons geloof. Die selgroep funksioneer as ons belydenisklas en dit is dus belangrik dat ons graad 11’s dit gereeld bywoon. Dit vind plaas op Sondae direk na die jeugbediening.

MOEDERSKAMER

Daar is ‘n moederskamer beskikbaar vir mammas met jong babatjies wat nog wil borsvoed of net iewers wil sit waar kinders maar kan speel en geluide maak. Vra gerus by die infotoonbank vir aanwysings.