Christen 1 (“Brand Recognition”)

Sit die gesprek aan die gang:

Watter woorde, mense ensovoort kom in jou kop op wanneer jy die woord “Christen” hoor? Hoe definieër jy hierdie term? Het jy dit altyd so gedefiniëer? Het jy al ooit agter gekom dat ander mense hierdie woord anders as jy definiëer?

  1. Watter groot verskille onder Christene is vir jou effens moeilik om te verstaan of verduidelik?
  2. Waaraan dink gewoonlik jy as jy die woord “dissipel” hoor? Wat het jy geleer oor die Nuwe Testamentiese betekenis van hierdie woord?
    [Lees Handelinge 11:26 – – verkieslik in die Ou Vertaling en Nuwe Vertaling. Die ou vertaling vertaal “dissipels” volgens die oorspronklike Grieks. Die Nuwe Vertaling het dit meer verstaanbaar probeer vertaal as “gelowiges”, maar daar gaan iets mee verlore.]
  3. Op watter maniere het jy al na Jesus gekyk as voorbeeld en standaard toe dit gekom het by groot besluite in jou lewe?
  4. Hoe gemaklik voel dit vir jou om aan jouself as ‘n dissipel van Jesus te dink? Het jy al ooit so aan jouself gedink? Wat beteken dit vir jou om ‘n “dissipel” te wees?
  5. Hoekom dink jy lê Jesus soveel klem op liefde as die kenmerkende eienskap van Sy dissipels?
    [Lees Johannes 13:34-35]
  6. Oor die algemeen… dink jy die volgelinge van Jesus in jou gemeenskap sien hulself as “Christene” of as “dissipels”? Watter verskil dink jy maak dit?

Die punt is:

Ons het ‘n hoër en beter roeping as om net “Christene” te wees. Jesus roep ons om “dissipels” te wees – dit beteken dat ons konstant by Hom moet leer, onsself ondergeskik aan Hom moet stel (onderdanigheid) en gedurig ware liefde aan ander as ons kenmerk moet vertoon.