Het Jy My Waarlik Lief?

Sit die gesprek aan die gang:

Vertel van die eerste keer wat jy vir iemand gesê het jy’s lief vir hulle (nie familie nie ;). Het jou verstaan van liefde intussen verander? Hoe so?

1. Was dit al ooit vir jou moeilik om ‘n onsigbare God lief te hê? Hoekom of hoekom nie?

2. Lees die volgende stelling: Liefde is meer as net ‘n hartsaak; dit is ook ‘n baie praktiese saak. Liefde in praktyk beteken om jou te beywer vir iemand se “beste”, selfs al veroorsaak dit vir jou ongerief. Waarmee stem jy saam in hierdie stelling? Wat sal jy wil byvoeg oor jou verstaan van liefde in praktyk?

3. Lees saam Johannes 21:15-17
In die lig van die gesprek oor hoe liefde lyk, wat dink jy beteken dit prakties om Jesus lief te hê? Wat beteken dit om ons vir “Sy beste” te beywer?

4. (Lees vir groep) Ons kies elke dag ‘n paar keer tussen “my” en “my liefde vir Jesus”. Ons dink
nie aldag daaraan dat ‘n keuse oor hoe ek iemand gaan hanteer; of oor my optrede by die
werk, of ‘n witleuen teenoor ‘n ongerieflike waarheid, iets te doen het met “my liefde vir
Jesus” nie… maar as jy daaraan dink, het dit.
Dis maklik om te dink en te sê ons is lief vir Jesus, maar as ons eerlik is, is Hy baie keer glad
nie eers vir ons ‘n faktor om te oorweeg in die keuses wat ons maak nie. Dit behoort ons aan
te moedig om bietjie te dink oor die mate en die toestand van ons liefde vir Jesus, want:
Jou keuses tussen ‘my beste’ en “Sy beste” lewer bewyse oor die toestand van jou liefde.

Doen nou ‘n uitdaging saam. Kry ‘n pen en papier vir elkeen. Dink na oor alles waaroor daar nou gepraat is en die teks wat gelees is… Indien Jesus vir jou sou vra: “Het jy My waarlik lief?” wat sou jy antwoord?

Stel ‘n “timer” vir 10 minute. Die uitdaging is om 10 minute lank ‘n brief vir die Here te skryf – sonder om een keer op te hou skryf – oor alles wat na aanleiding van die gesprek in jou kop is en enige iets wat jy vir Hom wil sê en wil vra. Hierdie is net vir jou en gaan nie met die groep gedeel word nie. Sit dus gemaklik en skryf eerlik.

Hierna kan elkeen ‘n minuut kry om oor sy/haar eie brief te bid. Iemand kan dan vir die groep afsluit.