Gretig Om Te Glo

Ysbreker vragie: Vertel van ‘n onlangse keer wat jy skepties was teenoor ‘n produk of persoon?

Sit die gesprek aan die gang:

Al die advertensies, mense met stories, verskillende inligting op die internet waartussen ons moet onderskei en veral baie van ons lewenservarings kan veroorsaak dat ons ‘n skeptiese of wantrouige ingesteldheid ontwikkel.

Stem jy saam met hierdie stelling of nie? Hoekom sê jy so?

1. Op watter maniere dink jy kan so ‘n skeptiese ingesteldheid by mens se geloof inkruip en dit beïnvloed? Noem onder andere dat ons gewoonlik skepties/wantrouig raak wanneer iets nie vir ons sin maak nie; wanneer iets nie gebeur soos ons gedink of gebid het dit moet nie.

2. Skepties wees is gewoonlik ‘n beskermingsmeganisme – ons wil nie seergemaak word deur teleurstelling nie en ons wil nie hê ons trots moet seerkry as ons iets geglo het en verkeerd was nie. Sou jy sê dit is nodig om ons harte en ons trots te beskerm as dit by God en Sy wil kom? Hoekom of hoekom nie?

3. Kry ‘n papier en skryf julle gedagtes oor hierdie vraag neer. Dink aan soveel as moontlik stories, voorbeelde en waarhede uit die Woord wat bevestig hoekom ons God maar kan vertrou, wanneer dinge gebeur soos ons bid; nie vir ons sin maak nie; of net anders lyk as wat ons gedink het dit sal.

Kom uit by God se vermoë; Sy wysheid; Sy tydsberekening; Sy getrouheid ensovoorts.

Hier volg verskeie tekste wat julle kan lees vir voorbeelde en waarhede om aan vas te hou:

Kolossense 1:16-17; Psalm 90:2; Hebreërs 1:3; Psalm 147:5; Genesis 18:14; Hebreërs 4:13; Matteus 19:26; Jeremia 32:27; Genesis 50:20; Jesaja 55:8-9; Romeine 8:38-39; 1 Petrus 1:3; 1 Korintiërs 1:9; Efesiërs 3:20-21; Romeine 5:6; Galasiërs 4:4-5; Psalm 27:14; Prediker 3:11 4.

4. Is daar enige spesifieke situasie op hierdie stadium in jou lewe waarop hierdie voorbeelde en waarhede van toepassing is?

Die punt is:

Ons kan maar glo in God se vermoë, Sy wysheid en Sy tydsberekening. Hy het al oor en oor bewys Hy is getrou en ons kan Hom vertrou.

Bid saam vir die verkiesingsproses en enige ander behoeftes of situasies wat in die gesprek uitgekom het.