GESINSBEDIENING

Ons gemeente sien “gesinne” nie net as ‘n pa en ma met kinders nie, maar glo dat elkeen in die gemeente ‘n geestelike familie moet hê. Daarom word oupas en oumas, enkelouers, saamgestelde gesinne en families betrek by ons gesinsbediening.

Doel

Om gesinne by te staan met die Woordbeginsels en om net lekker te ontspan en te speel as gesin.

Wat het jy nodig?

As dit jou hart is dat gesinne en uitgebreide families weer as ‘n Bybelse model funksioneer, is jy uitgeknip vir ons Gesinsbediening.

Wat behels ons bediening?

Op hierdie stadium is die gesinsbediening gegrond op die baie suksesvolle program, Raising Godly Chilgren, wat ongelooflike impak maak op die gesinne wat daaraan deelneem. Ons het dus gesinsbediening-kleingroepe om in afhanklikheid van die Heilige Gees, ouers deur die Woord te help en praktiese riglyne te gee oor gesinne. Jy kan hierby betrokke raak.

Ons hou elke kwartaal een of ander gesinsaktiwiteit, bv. pannekoekbak, gesins-braai, gesinsjol (speletjies vir oud en jonk saam) en wat nog meer! Kom help ons reël aan hierdie fun-aktiwiteite.

 

Kontak Morné Engelbrecht 082 784 5248