GELDige Redenasies

Week 1: Die “big deal” van geld

Ysbreker (Mens to mens)

Hierdie een kan lekker interessant raak!

Haal julle beursies uit en maak seker elkeen in die kleingroep kry een muntstuk (enige muntstuk!). Wanneer almal een het, laat hulle kyk in watter jaar hulle muntstuk gemaak is. Elkeen moet dan probeer onthou waar hy/sy in daardie jaar van hulle lewe was en iets lekker of sleg wat in daardie jaar gebeur het (probeer net! Jy sal verbaas wees wat jy kan onthou as jy probeer!). So leer ons mekaar al hoe beter!

(Kies vraag 1 of 2 as ‘n gesprek-aan-die-gang-sit vraag)

  1. Is dit vir jou gewoonlik lekker of ongemaklik om oor geld te praat? Hoekom/ hoekom nie?
  2. Wanneer in jou lewe het jy die minste gehad (i.t.v. geld en besittings) en wanneer het jy die meeste gehad?

Lees saam Matteus 6:19-24

  1. Hoekom dink jy veroorsaak geld so gereeld probleme in mense se lewens en verhoudings?
  2. Stem jy saam of verskil jy dat die grootste kompetisie vir jou vertroue en jou hart jou geld en jou goed is (v24)? Hoekom dink jy is mense so geneig om eerder geld as God te vertrou?
  3. Baie min mense dink geld is hulle meester. Dominees kry omtrent nooit mense wat vra vir berading om hulle geldgierigheid te oorkom nie! Wat dink jy maak van geld so ‘n misleidende god/ meester? (Basies – hoe is geld so “sneaky” met ons harte?)
  4. Wat is die nommer 1 manier hoe geld en/of “goed” vir jou hart kompeteer?
  5. Hoe dink jy lyk dit prakties om God daagliks bo geld te stel?

Samevatting

Jesus het baie oor geld gepraat. Hy het geweet geld is nogal gevaarlik, want Hy het geweet dis maklik vir ons om geld bo God te vertrou. Dis maklik om ons veiligheid en sekuriteit in geld en goed te soek, maar Jesus wil ons hele hart en vertroue hê. Hy wil ons grootste prioriteit wees. Dis nie sleg om geld en goed te hê nie, maar as dit ons prioriteit raak, is dit ‘n probleem! Dink bietjie hoe jy God kan eer en vertrou met jou finansies. Waar lê jou prioriteit en toewyding? God of geld?