GELDige Redenasies

Week 3: Die “big deal van beplan

Ysbreker!

Speel saam en maak jou brein wakker! Jy gaan benodig: ‘n sakkie munte (jy kan altyd net vra dat almal wat munte het saambring) EN as jy wil ‘n sjokolade of ander prys vir die wenner.

Deel in pare op. Elke paar kry een hopie munte (jy kan besluit hoeveel munte in die hopie is). Wanneer die leier sê: “NOU” moet elkeen so vinnig as moontlik bereken hoeveel Rand en sent altesaam op hulle hopie was.

Die wenner van elke paar speel dan weer teen ‘n ander wenner (skommel net ‘n nuwe geldhopie) todat die hoofreken/geldtel kampioen gevind is!

Besprekingsvrae

(Maak dit asb weer duidelik dat niemand veroordeel hoef te voel wanneer ons oor geld praat nie – ons is hier om saam te leer en te groei!)

1. Hoe dink jy het jou ouers se benadering tot finansies (begroting, gee, spaar, spandeer) jou benadering beïnvloed?

2. Gebruik jy ‘n begroting vir beplanning? Indien nie, hoe benader jy jou finansies deur die maand?

Lees saam 1 Timoteus 6:17-19 ; Fil 4:18-19 ; Matteus 6:31-33

[Nog wat julle kan lees as die kleingroepleier wil: Vergelyk Deut. 16:17 en 2 Kor. 9:7]

3. Op watter maniere dink jy ‘n plan (soos ‘n strategie of ‘n begroting) kan help om God eerste te stel in die area van jou finansies? Hoe speel die Heilige Gees ‘n rol hierin?

4. Wat is jou siening oor 10des gee? Hoe dink jy het mense se sienings oor 10des oor die afgelope jare verander?

5. Wat verstaan jy onder rentmeesterskap? Hoe, dink jy, lyk dit om ‘n goeie rentmeester te wees in die area van jou finansies?

Samevatting

‘n Plan kan ons help om toe te pas wat ons glo – selfs in oomblikke wat dit nie maklik is nie. ‘n Plan kan ons help om God om ‘n praktiese manier ons eerste prioriteit te maak – ook wanneer dit kom by ons finansies. Deur eerste te gee, wys ons ons vertroue op God en soek ons op ‘n tasbare manier Sy koninkryk eerste.