GELDige Redenasies

Week 2: Die “Big deal” van gee

Ysbreker!

Kies een van hierdie 2 vragies wat almal moet antwoord! So leer ken ons mekaar NOG beter!

  1. Waarop sal jy waarskynlik die meeste geld kan mors?
  2. Wat is die grootste / duurste ding wat jy al gekoop het en toe die minste gebruik het?

(Hier is lekker baie vragies vandag. Jy kan dus, indien nodig, besluit watter vragie of 2 om uit te los wanneer jou groep saam deel! Maak dit ook duidelik dat niemand veroordeel hoef te
voel wanneer ons oor geld praat nie – ons is hier om saam te leer en te groei!)

1. Vertel van ‘n keer toe jy vrygewig was teenoor iemand (hulle gebless het!) en hoe dit op die ou end eintlik vir jou tot seën was. (hierdie is nie om te “brag” nie, dis om te getuig 😉)

Lees saam 1 Timoteus 6:17-19 en 2 Korintiërs 8:2-3

2. Ons het Sondag bietjie op globalrichlist.com rond gespeel en besef dat ons van die rykste mense in die wêreld is. Hoe het dit jou laat voel toe jy dit besef het?

3. Wat is van die dinge wat maak dat jy nie agterkom/ bewus is daarvan dat jy so ryk is nie?

4. Hoe beïnvloed dit jou houding teenoor bekommernis, tiendes (of ander %) gee, vrygewigheid en dankbaarheid wanneer jy besef hoeveel jy het?

5. Wat dink jy sê dit van God wanneer Christene vrygewig leef?

6. Kom ons deel bietjie dieper… Dink jy jy is ryk op ‘n manier wat God verheerlik? Hoekom of hoekom nie?

7. Is daar enige iets wat jy graag sal wil verander sodat jy ryk kan wees op ‘n manier wat God verheerlik?

Samevatting

Die Here seën ons, sodat ons ook tot seën vir ander kan wees. Wanneer ons gee gebeur daar nog ‘n wonderlike ding: ons getuig op ‘n praktiese manier van wat ons glo oor God, want ons getuig dat onsnie vertrou op ons rykdom nie, maar op Hom wat ryklik voorsien.