Gee

Daar is verskeie maniere om vrygewig te wees.

Jy kan klere, cup a soup en broodjies gee, wat ons dan twee dae per week aan behoeftiges uitdeel. Jy kan geld gee spesifiek vir ons uitreike en sendingaksies. Jy kan geld vir die gemeente en ons werk gee. Jy kan ook by die verskillende bedieninge en uitreikspanne hoor of hulle enige spesifieke behoeftes het waartoe jy kan bydra.

GEMEENTEREKENING

NG Ermelo-Oos
Absa Ermelo
Rekeningnommer: 870580053

WEP (Wêreld Evangelisasie Projek) rekening:
EOWEP
Absa Ermelo
Rekeningnommer: 870152817