Ons bediening behels om voorbidding te doen vir alle aspekte wat die Koninkryk van die Here raak. Gemeentelik asook deelname aan gebedsinisiatiewe van Jerigo Mure.

Wat behels die bediening

Voorbidding voor en tydens eredienste
Voorbidding ‘n uur per week
Deelname aan gebedsinisiatiewe van Jerigo Mure
Deel van gebedsnoodlyn (sms’e en e-posse)

Watter gawes het jy nodig?

Intersessie
Wysheid
Onderskeiding
Geloof
Hoofsaaklik maar net bereid wees om alleen en saam met ander gelowiges tyd te spandeer om in te tree in gebed vir mense en spesifieke sake.

Tyd benodig om betrokke te raak

Sondae voor en tydens eredienste.  Andersins hoofsaaklik op eie tyd by die huis of elders.  Woensdae oggende om 6:30 is daar ‘n manne gebedstyd by die kerkkantoor.
Indien jy deel van ons bediening wil word, kontak ons gerus.
Kontak Eben Jonker 082 895 9435

24/7 Gebed
Die gelowige gemeenskap van Ermelo poog om elke dag van die week met gebed te
deurweek. Gelowiges neem verantwoordelikheid om een uur per dag, op ‘n dag van hul
keuse, te vul met gebed.

Hierdie gebedsroosters is beskikbaar by die kerkkantoor indien jy ook ‘n uur in die week sou
wou saambid.

Gebed voor en tydens eredienste
Daar is geleentheid vir gelowiges om saam te bid op ‘n Sondag voor- en tydens eredienste.
Gelowiges kan gedurende die halfuur voor ‘n erediens enige tyd by die gebedskamer
aanmeld om saam te bid vir die byeenkomste op ‘n Sondag. Voorbidders word ook genooi
om tydens die erediens te bid vir die byeenkoms.

Manne gebedsbyeenkoms
Op Woensdaeoggende bid manne van die gemeente saam by die kerkkantoor. Die
byeenkoms begin om 7:00vm en die manne verskoon hulself wanneer hulle moet vertrek na
die werkplek.

Profetiese gebedsgroep
‘n Groep intersessors van Ermelo is deel van die “Ermelo4JESUS intersession” groep.
Profetiese openbaring en insig word gedeel soos wat die Heilige Gees dit bekendmaak. Die
groep fokus ook op die belangrike rol wat aanbidding en profetiese nuwe liedere speel in
troonkamer aanbidding.
Daar is gereelde profetiese lofprysings- en aanbiddingsgeleenthede in die gemeente.