FLITSBORD BEDIENING

Ons bediening behels dat die woorde van liedjies op die skerm gewys moet word terwyl die gemeente sing. Preeknotas en videos/aanbiedings word ook gedurende die diens geflits.

Wat word van jou verwag?

Om nuwe liedjies in te tik wat nog nie op die sisteem is nie
Om saam met die lofspan op Sondae te bedien
Om deel te word van die aanbiddingspan as geheel.

Wat het jy nodig?

Basiese rekenaarvaardigheid
Diensbaarheid

Tyd benodig om betrokke te raak

90 Minute op ‘n Donderdagaand om saam met die lofspan te oefen.  ‘n Uur voor die erediens op Sondae wanneer jy aan diens is, asook tydens die erediens.
Diensbeurte so elke derde of vierde Sondag indien daar genoeg belangstelling is.
Wil jy deel word van die lofspan as ‘n flitser?

Kontak Betsie Vermeulen 083 633 5115