Ek’s Nuut

TYD & AANWYSINGS

Ons dienste begin elke Sondagoggend om 9:00 en eindig gewoonlik tussen 10:00 en 10:30. Hierna kuier ons graag en drink koffie – jy is welkom om gratis koffie, filterkoffie, cuppachino, rooibos- of gewone tee te geniet!

Ermelo-Oos Gemeente is op die hoek van Robertsonstraat en Kleinstraat [location pin prentjie insit]


WAT OM TE VERWAG

Kleredrag: Sommige mense kom lekker informeel (denims is doodreg!) en ander bietjie meer netjies – ons verwelkom jou nes jy kom!

Jeug: In die kwartaal is daar kleuterkerk (3-6 jaar), junior jeug (graad 1-6) en senior jeug (graad 7-11) tydens die erediens (met die uitsondering van gesinsdienste, wat op die kalender aangedui word).

Senior jeug gaan direk na hul lokaal voor die diens begin (vra gerus by die infotoonbank waar dit is). Kleuters en Junior jeug kom eers na die erediens toe en gaan vandaar na die sang saam met hul leier na hul lokale. Kliek hier [link na jeug tab] vir verdere inligting oor ons jeugbedienings.

Info toonbank: Daar is ‘n groot halfmaantoonbank by die ingang van die kerk waar jy meer inligting kan kry oor ons gemeente, bedieninge, sending, jeug, betrokkenheid ensovoorts. Kom maak gerus ‘n draai!

English translator services: Our sermons are translated every Sunday. If you are English or would like to invite an English friend to attend, you are welcome! Please ask where you can obtain an earphone-set at the information desk (curved desk when you enter the church).

Kontak ons gerus met enige navrae.

Kliek hier vir ons kontakbesonderhede.