GELDige Redenasies

Week 4: Die “big deal” van afleiding

Ysbreker!

Kies so 2 mense uit die groep wat elkeen ‘n gedetailleerde storie uit hul lewens, of die storielyn van ‘n fliek vir die res van die groep gaan vertel. Hulle moet voor almal staan en die storie vertel, terwyl almal wat luister probeer om so “distracting” as moontlik te wees. Chip in; voer ander gesprekke tussendeur; skree ander stories en woorde uit en so aan. (amper soos wanneer die bruidegom by ‘n troue sy toespraak probeer lewer!)

Laat die vertellers na die tyd deel hoe die ervaring vir hulle was.

Besprekingsvrae

1. Wat sal jy sê is verantwoordelik vir die meeste aandag afleiding (distraction) in jou dae? (M.a.w. wat verhoed soms/gereeld dat jy jou volle aandag vir ander goed gee)

Lees saam Markus 4:13-20 – fokus op vers 18-20

2. Wat verstaan julle onder die sorge van die lewe, die verleiding van rykdom of begeertes na allerhande dinge?

3. Was daar al tye in jou lewe waar dit vir jou gevoel het enige van bogenoemde het jou so besig gehou en jou aandag tot so ‘n mate afgetrek, dat jy nie meer by die belangrikste goed uitgekom het nie? Brei bietjie uit?

Lees saam Hebreërs 13:5

4. Watter klein goedjies sien jy as rooi ligte dat jy moet oplet na jou verhouding met jou geld (veral i.t.v. geldgierigheid)? Wat kan jy doen as daar sulke rooi ligte is?

>>Kleingroepleier: Bv. wanneer dit vir jou moeilik is om geld op mense te spandeer; wanneer jy agterkom dat jy ophou gee; wanneer jy abnormaal baie op jouself uitgee; so aan!<<

5. Sal jy sê jy is tevrede met wat jy het? Hoe dink jy lyk dit om tevrede te wees daarmee?

6. Hoe laat dit jou voel – veral ook in die opsig van jou finansies – om te weet dat God jou nooit sal verlaat of in die steek laat nie?

Reeks-afsluit-vragie:

Het iets spesifiek vir jou uitgestaan in die afgelope 4 weke se gesprekke? Is daar iets in jou lewe wat jy na aanleiding hiervan anders wil benader? Wat dink jy sal die impak daarvan in jou lewe en die lewe van die mense na aan jou wees?