Christen 3 (“Insiders, outsiders”)

Sit die gesprek aan die gang:

Dink bietjie aan Christene wat nie-Christene veroordeel – wat is jou ervaring daarvan? (As een wat al veroordeel het of veroordeel is?)

Tot watter mate het jy al in jou kerk of gemeenskap gesien dat mense nie-Christene verkeerdelik veroordeel?

  1. Watter verwagtinge dink jy het mense in jou gemeenskap wat Jesus nie volg nie van die mense wat wel volgelinge van Jesus is?
  2. Op watter maniere sien jy dat Christene ander goed as liefde inspan (leverage) om die mense en kultuur te probeer beïnvloed?
  3. (Dink aan patrone wat jy sien)
  4. Watter kern vereistes is daar wanneer mens iemand wil “wen” om op ‘n nuwe manier te dink en te glo? (Dink aan eienskappe wat ons moet openbaar en die postuur wat ons moet inneem. Lees 1 Korintiërs 9:19-22)
  5. Watter woorde, dade en houdings van Christene veroorsaak dat ander mense bedreig, verplig of geïntimideerd voel deur Christene? (Lees 1 Korintiërs 5:9-13. Stuur die gesprek onder andere ook in die rigting van verkeerde mense oordeel)
  6. Wat dink jy is die algemeenste maniere waarop Christene as veroordelend voorkom teenoor mense wat nie volgelinge van Jesus is nie?
  7. Indien dit nie ons werk as gelowiges is om die dade van mense buite die geloof te veroordeel nie, watter invloed het dit op die manier waarop ons met ongelowiges in verhouding staan (relate)? (Kom onder andere uit daarby dat dit ons vry maak om hulle te kan aanvaar en liefhê, selfs al stem ons nie saam nie. Dit stel ons in ‘n posisie om hulle te kan oorwen i.p.v. net oordeel)

Die punt is:

Ons behoort niemand te forseer om “Christene” te wees nie – ons ingesteldheid behoort te wees om mense te wen. Dit is ook nie ons plek om mense buite die geloof te veroordeel vir ‘n standaard van gedrag waarvolgens hulle nooit ingestem het om te leef nie. Dit is wel ons verantwoordelikheid as gelowiges om mekaar verantwoordbaar te hou vir ons optrede as volgelinge van Jesus.

(Judge the believin’ not the heathen)