Christen 2 (“Quitters”)

Sit die gesprek aan die gang:

Was jy al ooit moeg vir Christenskap of om te probeer lewe soos ‘n christen? Indien ja, watter faktore het hiertoe aanleiding gegee?

Lees saam 1 Johannes 4:7-8

In hierdie gedeelte beklemtoon Johannes eintlik maar Jesus se lering oor die kern belangrikheid van liefde.

Bespreek die volgende vrae:

  1. Watter algemene eienskappe van Christene pla jou? Hoe vergelyk hierdie eienskappe met die manier waarop Jesus optree in die Nuwe Testament?
  2. Tot watter mate is jy werklik oortuig daarvan dat God almal waarlik liefhet? Sien jy enige verskille in die manier waarop Hy verskillende mense liefhet?
  3. Hoe het jy al op jou eie geloofsreis gegroei in jou verstaan en ervaring van God se liefde?
  4. Op watter maniere het jy al oorweldig gevoel deur God se liefde vir jou?
  5. Noem iemand vir wie dit vir jou moeilik is om lief te wees. Hoekom is dit vir jou moeilik om hierdie persoon lief te hê?
  6. Wat dink jy sal die meeste in jou gemeenskap verander as mense wat Jesus volg mekaar werklik sou liefhê?

Die punt is:

Die groot verskil tussen ‘n “Christen” en ‘n “dissipel” is dat “Christen” gewoonlik net gaan oor wat iemand glo, terwyl “dissipel” gaan oor wat iemand dan doen/ hoe iemand optree vanuit daardie geloof. Aangesien God in Sy diepste wese liefde is – en almal liefhet – is ons ook geroep om ander wonderbaarlik, onvoorwaardelik en sonder diskriminasie lief te hê. God het ons eerste absoluut volledig en oorweldigend liefgehad; daarom is ons Hom dit eintlik verskuldig om ander nou ook lief te hê.