A Disappointed Heart

Ysbreker (Mens tot mens)

Somtyds stel familielede, veral jou eie gesinslede, jou teleur. Hoe beinvloed dit jou eie welstand?

Lofprysing en aanbidding (Mens tot God)

Gebruik die geleentheid om die Here op allerhande maniere (Gebed, Liedere, Getuienisse) te eer en te aanbid.

Woord (God tot Mens)

Hoe was jy gehoorsaam aan die Here se Woord gedurende die afgelope maand?

Gedurende die afgelope maand het ek…

Hierde week se teksgedeeltes

Hosea 11:1-9 (Lees die gedeelte)

  1. Vertel van jou grootword dae en die rol wat veral jou ma in die huis gespeel het?
  2. Onthou jy die eerste keer toe jy jou ouers teleurgestel het? Vertel.
  3. Onthou jy die eerste keer toe een van jou gesinslede (Ouers of kinders) jou teleurgestel het? Vertel.
  4. Hoe hanteer God die teleurstelling in Sy kinders?
  5. Hoe hanteer jy die teleurstelling in jou kinders/ouers?
  6. Het jy dalk nodig om met iemand vrede te gaan maak? Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

Laat elkeen nou ’n gehoorsaamheidsverklaring n.a.v. die gedeelte maak wat hy/sy met die groep deel. Dit moet ’n meetbare verklaring wees: Gedurende die eerskomende week sal ek/gaan ek . . . . . . .

Gebed (Mens tot medemens)

Laat spontane gebedstyd toe en indien daar nog tyd is bid ook verder oor die volgende: (Indien jou groep te groot is laat die sellede in groepies van drie saambid)

 Bid vir hulp en wysheid om die behoeftige mense te help wat elke week by die kerk opdaag. (Fisies en geestelik)
 Bid vir ons gemeente sendelinge. Charles Barry het tans ‘n wonderwerk nodig vir sy genesing.
 Nooi die kleingroeplede om Sondagoggende om 8:30 (voor die erediens) saam te kom bid in die gebedslokaal.
 Nooi ook die manne in die groep om op ‘n Woensdagoggend om 7:00 saam te bid by Bottomless Blessings Coffee Shop.
 Bid vir ons Pinkster – en Sending week van 2 – 9 Junie (Ds Dirkie v d Spuy van Moreleta doen Pinkster dienste en Onbeskaamd doen die Worship) (‘n Span van City Missions van Kaapstad is in Ermelo vir ons Sending naweek)

Administratief (Sien afkondigingsblaadjie)

Moedig asseblief jou kleingroeplede aan om Sondae te help met gasvryheidsbedieninge voor en na die diens.

Kyk ook na die afkondigings en bring die nodige onder die kleingroeplede se aandag.